#گروه_فرتاك

‏🇬🇪 چرا مهاجرت به گرجستان ؟ ‏⠀⠀
🔹هفتمين دليل ، آينده ى روشن اين كشور : گرجستان قصد دارد با جذب سرمایه گذاری کشوری مانند دوبی بسازد و به همین علت هست که در بعضی رسانه ها از گرجستان به عنوان دوبی آینده یاد میشود
‏⠀
🔹هشتم نبودن تجار قوی در آنجا : گرجستانی ها در تجارت مثل ما باهوش نیستند به همین علت گرجستان پتانسیل بالایی در راه اندازی تجارت قوی دارد
‏⠀
🔹نهم طبیعت گرجستان : بهترین تجربه گردشگری را برایتان فراهم میسازد از نظر موقعیت گرجستان هم در اروپاست و هم در آسیا ولی گرجی ها خودشان را بالکن اروپا معرفی میکنند
‏⠀
🔹دهم غذای های متنوع و خوشمزه : دلیل دیگری که بهتر است به جای کشور های دیگر به گرجستان مهاجرت کرد تنوع در غذاهاست ‏⠀
🔶 ادامه در پست هاى بعدى..
#گروه_فرتاك
‏🇬🇪 چرا مهاجرت به گرجستان ؟ ‏⠀⠀
🔹هفتمين دليل ، آينده ى روشن اين كشور : گرجستان قصد دارد با جذب سرمایه گذاری کشوری مانند دوبی بسازد و به همین علت هست که در بعضی رسانه ها از گرجستان به عنوان دوبی آینده یاد میشود
‏⠀
🔹هشتم نبودن تجار قوی در آنجا : گرجستانی ها در تجارت مثل ما باهوش نیستند به همین علت گرجستان پتانسیل بالایی در راه اندازی تجارت قوی دارد
‏⠀
🔹نهم طبیعت گرجستان : بهترین تجربه گردشگری را برایتان فراهم میسازد از نظر موقعیت گرجستان هم در اروپاست و هم در آسیا ولی گرجی ها خودشان را بالکن اروپا معرفی میکنند
‏⠀
🔹دهم غذای های متنوع و خوشمزه : دلیل دیگری که بهتر است به جای کشور های دیگر به گرجستان مهاجرت کرد تنوع در غذاهاست ‏⠀
🔶 ادامه در پست هاى بعدى..
#گروه_فرتاك
به پایان سال رسیده ایم ..... انتهای کوچه اسفند بیائید برای هم دعا کنیم ... دعا کنیم برای جاودانگی مهر مادر 💔 ...... همیشه سبز ماندن نگاه خسته پدر 💔 .......
سلامتی همسر و خواهر و برادر و فرزند . برای دل دوستانمان دعای روشنی کنیم ....
دعا کنیم برای قلب مهربان همسایه ..... دعا کنیم برای تمام بیمارانی که چشم به خدای الشافی دوخته اند ...... دعا کنیم برای تمام آنانی که سفره خالی شان را به حرمت مهربانی خدایشان شکر می گویند ..... دعا کنیم برای دل کودکانی که جای خالی پدر گوشه سفره هفت سین شان به چشم می خورد اما لبخند میزنند برای دل مادر و به پاس شکر خدایشان ..... دعا کنیم هیچ پدر و مادری در این شب عید شرمنده نگاه اشک آلود فرزندش نشود .... و دعا کنیم برای دلمان تا همیشه آبی بماند و لبریز از عشق به دیگران .....................
یادمان نرود دنیا در گذر است جایی ، برای شستشوی دلمان از تمام غصه ها و کدورت ها پیدا کنیم .........
گاهی چه زود دیر میشود .....
امیدوارم نوروزی که در پیش دارید ...... آغاز روزهایی باشد که آرزو دارید 🌹🌹🌹
سال پربرکت و پر از شادی و موفقیت را برای تک تک شما عزیزان آرزومندم .
در لحظات سبز دعا ما رو فراموش نفرمایید.
امیدوارم سالی پر از بهترین ها براتون رقم بخوره.
نوروز پیشاپیش تبریک و تهنیت باد.
موفق و شاد باشید
🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #گروه_فرتاك
به پایان سال رسیده ایم ..... انتهای کوچه اسفند بیائید برای هم دعا کنیم ... دعا کنیم برای جاودانگی مهر مادر 💔 ...... همیشه سبز ماندن نگاه خسته پدر 💔 .......
سلامتی همسر و خواهر و برادر و فرزند . برای دل دوستانمان دعای روشنی کنیم ....
دعا کنیم برای قلب مهربان همسایه ..... دعا کنیم برای تمام بیمارانی که چشم به خدای الشافی دوخته اند ...... دعا کنیم برای تمام آنانی که سفره خالی شان را به حرمت مهربانی خدایشان شکر می گویند ..... دعا کنیم برای دل کودکانی که جای خالی پدر گوشه سفره هفت سین شان به چشم می خورد اما لبخند میزنند برای دل مادر و به پاس شکر خدایشان ..... دعا کنیم هیچ پدر و مادری در این شب عید شرمنده نگاه اشک آلود فرزندش نشود .... و دعا کنیم برای دلمان تا همیشه آبی بماند و لبریز از عشق به دیگران .....................
یادمان نرود دنیا در گذر است جایی ، برای شستشوی دلمان از تمام غصه ها و کدورت ها پیدا کنیم .........
گاهی چه زود دیر میشود .....
امیدوارم نوروزی که در پیش دارید ...... آغاز روزهایی باشد که آرزو دارید 🌹🌹🌹
سال پربرکت و پر از شادی و موفقیت را برای تک تک شما عزیزان آرزومندم .
در لحظات سبز دعا ما رو فراموش نفرمایید.
امیدوارم سالی پر از بهترین ها براتون رقم بخوره.
نوروز پیشاپیش تبریک و تهنیت باد.
موفق و شاد باشید
🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #گروه_فرتاك
‏🇬🇪
چرا مهاجرت به گرجستان ؟
‏⠀⠀
🔹اولین دلیل مهاجرت آرامش این کشور می باشد. گرجستان به دلیل آرامش و نداشتن استرس برای زندگی معروف شده است
‏⠀⠀
🔹دوم امنیت زیاد این کشور . گرجستان سومین کشور امن در جهان می باشد
‏⠀⠀
🔹سوم راحت بودن در سفر کردن و اقامت گرفتن کشور های عضو اتحادیه ی اروپا : اگر کارت اقامت در گرجستان را داشته باشید میتوانید سفر و اقامت آسان تری به کشور های عضو اتحادیه اروپا را داشته باشید و حتی گرفتن ویزای شینگن از گرجستان راحت تر است تا ایران ‏⠀⠀
🔹چهارم ارزان تر بودن مخارج زندگی نسبت به کشور های مهاجرت پذیر دیگر . گرجستان جز 10 کشور ارزان از نظر هزینه است ‏⠀⠀
🔹پنجم بیمه خدمات درمانی گرجستان مزایای زیادی دارد
‏⠀⠀
🔹ششمین دلیل مهاجرت به گرجستان تایید شدن اكثر مدارک دانشگاهى این کشور توسط وزارت علوم می باشد ‏⠀⠀
🔶 ادامه در پست هاى بعدى..
#گروه_فرتاك
‏🇬🇪
چرا مهاجرت به گرجستان ؟
‏⠀⠀
🔹اولین دلیل مهاجرت آرامش این کشور می باشد. گرجستان به دلیل آرامش و نداشتن استرس برای زندگی معروف شده است
‏⠀⠀
🔹دوم امنیت زیاد این کشور . گرجستان سومین کشور امن در جهان می باشد
‏⠀⠀
🔹سوم راحت بودن در سفر کردن و اقامت گرفتن کشور های عضو اتحادیه ی اروپا : اگر کارت اقامت در گرجستان را داشته باشید میتوانید سفر و اقامت آسان تری به کشور های عضو اتحادیه اروپا را داشته باشید و حتی گرفتن ویزای شینگن از گرجستان راحت تر است تا ایران ‏⠀⠀
🔹چهارم ارزان تر بودن مخارج زندگی نسبت به کشور های مهاجرت پذیر دیگر . گرجستان جز 10 کشور ارزان از نظر هزینه است ‏⠀⠀
🔹پنجم بیمه خدمات درمانی گرجستان مزایای زیادی دارد
‏⠀⠀
🔹ششمین دلیل مهاجرت به گرجستان تایید شدن اكثر مدارک دانشگاهى این کشور توسط وزارت علوم می باشد ‏⠀⠀
🔶 ادامه در پست هاى بعدى..
#گروه_فرتاك
Why Georgia is Different 🇬🇪. 🇬🇪."#گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity.
DCFTA Georgia 🇬🇪🇬🇪."#گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity.
Tbilisi Georgia 🇬🇪. گیرد."#گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity.
Archi Tower Tbilisi Georgia 🇬🇪👌🏻. #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity.
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
🔸کارل هارتزل: گرجستان بسیار خوب، شریک قابل اعتماد اتحادیه اروپا است
🔹سفیر اتحادیه اروپا در گرجستان کارل هارتزل می گوید گرجستان یک شریک بسیار خوب و قابل اعتماد برای اتحادیه اروپا محسوب می شود.
🔸سفیر گفت که جلسه شورای انجمن در چند هفته آینده در بروکسل برگزار خواهد شد و نخست وزیر گرجستان، ماموکا بختادزه، در آن شرکت خواهد کرد.
🔹"من می خواهم اشاره کنم که یک فضای خوب و خلق و خوی خوبی در انتظار جبهه گرجستان است ... همکاری با اتحادیه اروپا در حال پیشرفت با سرعت بسیار خوبی است. او به خبرنگاران گفت که این انجمن در بروکسل برگزار خواهد شد، که در آن نظرات انتقادی، مخصوصا در مورد نحوه تقویت اصلاحات ساختاری و استفاده بهتر از فرصت های ارائه شده توسط توافق جامع و کامل تجارت آزاد، به ویژه در بخش تجارت، صورت می گیرد.
🔸هارتزل افزود که موضوع دیگری که در این نشست بحث شده است، احتمالا بعضی از کاستی هایی است که در انتخابات ریاست جمهوری در گرجستان مشاهده شد.
🔹او گفت: "این کمبودها تقریبا در هر گزارش نشان داده شده است و باید برای آماده شدن بهتر برای انتخابات سال 2020 مورد بحث قرار گیرد."#گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity.
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
🔸کارل هارتزل: گرجستان بسیار خوب، شریک قابل اعتماد اتحادیه اروپا است
🔹سفیر اتحادیه اروپا در گرجستان کارل هارتزل می گوید گرجستان یک شریک بسیار خوب و قابل اعتماد برای اتحادیه اروپا محسوب می شود.
🔸سفیر گفت که جلسه شورای انجمن در چند هفته آینده در بروکسل برگزار خواهد شد و نخست وزیر گرجستان، ماموکا بختادزه، در آن شرکت خواهد کرد.
🔹"من می خواهم اشاره کنم که یک فضای خوب و خلق و خوی خوبی در انتظار جبهه گرجستان است ... همکاری با اتحادیه اروپا در حال پیشرفت با سرعت بسیار خوبی است. او به خبرنگاران گفت که این انجمن در بروکسل برگزار خواهد شد، که در آن نظرات انتقادی، مخصوصا در مورد نحوه تقویت اصلاحات ساختاری و استفاده بهتر از فرصت های ارائه شده توسط توافق جامع و کامل تجارت آزاد، به ویژه در بخش تجارت، صورت می گیرد.
🔸هارتزل افزود که موضوع دیگری که در این نشست بحث شده است، احتمالا بعضی از کاستی هایی است که در انتخابات ریاست جمهوری در گرجستان مشاهده شد.
🔹او گفت: "این کمبودها تقریبا در هر گزارش نشان داده شده است و باید برای آماده شدن بهتر برای انتخابات سال 2020 مورد بحث قرار گیرد."#گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity.
Another Great Investment In Georgia 🇬🇪. #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
Tbilisi international airport 🇬🇪🇬🇪. #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
Georgia🇬🇪👌🏻 ورق بزنيد. #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
برند:Bmw
مدل:528
سال ساخت:2009
كاركرد:135000km
قيمت:115مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻
برند:Bmw
مدل:528
سال ساخت:2009
كاركرد:135000km
قيمت:115مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻
Buisness in georgia 🇬🇪. #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
برند:Infiniti
مدل:QX30
سال ساخت:2017
كاركرد:20000Km
قيمت:330مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻
برند:Infiniti
مدل:QX30
سال ساخت:2017
كاركرد:20000Km
قيمت:330مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻
#گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity Investing in batumi georgia🇬🇪.
Tbilisi Georgia 🇬🇪 ورق بزنيد . #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
برند:Bmw
مدل:M5
سال ساخت:2012
كاركرد:50000km
قيمت:498مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻
برند:Bmw
مدل:M5
سال ساخت:2012
كاركرد:50000km
قيمت:498مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻
Tbilisi Georgia mini City🇬🇪❤️. #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
برند:Lexus
مدل:Gs350
سال ساخت:2015
كاركرد:105000Km
قيمت:378مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #lexus#georgia#carsingeorgia#georgiacarclub
برند:Lexus
مدل:Gs350
سال ساخت:2015
كاركرد:105000Km
قيمت:378مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #lexus#georgia#carsingeorgia#georgiacarclub
برند:Nissan
مدل:350Z
سال ساخت:2007
كاركرد:235000
قيمت:124مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #nissan#350z#nissan350.#car#carsingeorgia
برند:Nissan
مدل:350Z
سال ساخت:2007
كاركرد:235000
قيمت:124مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #nissan#350z#nissan350.#car#carsingeorgia
برند:Bmw
مدل:M4
سال ساخت:2016
كاركرد:45000km
قيمت:592مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #bmw#m4#bmwm4
برند:Bmw
مدل:M4
سال ساخت:2016
كاركرد:45000km
قيمت:592مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #bmw#m4#bmwm4
Georgia Svaneti 🇬🇪. #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
برند:Lexus
مدل:Lx570
سال ساخت:2011
كاركرد:134000km
قيمت:458مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان#car#lexus#lx#570
برند:Lexus
مدل:Lx570
سال ساخت:2011
كاركرد:134000km
قيمت:458مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان#car#lexus#lx#570
Tbilisi sea Georgia🇬🇪🌊 #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
Georgia 🇬🇪👌🏻. ورق بزنيد. #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
برند:Lexus
مدل:LX570
سال ساخت:2016
كاركرد:36000Km
قيمت:966مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان#car#toyota#landcruiser.
برند:Lexus
مدل:LX570
سال ساخت:2016
كاركرد:36000Km
قيمت:966مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان#car#toyota#landcruiser.
Travel to Georgia most beautiful places around the world 🇬🇪🌎. #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
برند:Toyota
مدل:Landcruiser_4000CC
سال ساخت:2017
كاركرد:27000Km
قيمت:650مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان#car#toyota#landcruiser
برند:Toyota
مدل:Landcruiser_4000CC
سال ساخت:2017
كاركرد:27000Km
قيمت:650مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان#car#toyota#landcruiser
#گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
زيبايي هاي گرجستان رو تو اين عكس ها ميتونيد ببينيد . ورق بزنيد🇬🇪👌🏻😊❤️ #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
زيبايي هاي گرجستان رو تو اين عكس ها ميتونيد ببينيد . ورق بزنيد🇬🇪👌🏻😊❤️ #گروه_فرتاك#fartakgroupltd#fartakgroup#georgia#georgiafood#georgian#georgia🇬🇪#georgiaokeefe#georgiatravel#georgianhouse#tibilisi#tibilisigeorgia#tbilisishopping#tbilisicity
برند:Benz
مدل:C300
سال ساخت:2017
كاركرد:35000Km
قيمت:336مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان#car#benz#c300#amg#georgia#georgian#carsforsale
برند:Benz
مدل:C300
سال ساخت:2017
كاركرد:35000Km
قيمت:336مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان#car#benz#c300#amg#georgia#georgian#carsforsale
برند:Kia
مدل:Optima
سال ساخت:2017
كاركرد:35000km
قيمت:185 مليون تومان.امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
برند:Kia
مدل:Optima
سال ساخت:2017
كاركرد:35000km
قيمت:185 مليون تومان.امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
میدان آزادی میدان یک پروژه سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری آمریکا با مکان اصلی در قلب تفلیس است.

هتل 7 ستاره دارای 220 اتاق 6 طبقه مختلف با منظره ی دیدنی از تفلیس، 2 اتاق کنفرانس منحصر به فرد، اتاق جلسه برای فرمت های مختلف جلسات، دفتر کلاس A و تجاری، مرکز آبگرم و تناسب اندام و استخر بی نهایت است. این مجتمع چند منظوره دارای پارکینگ زیرزمینی است. هتل به یک پروژه سرمایه گذاری دیگر Sololaki Hills با یک تله کابین کابلی متصل می شود. میدان آزادی امکانات فراوانی برای سرگرمی، تفریحی و فعالیت های ورزشی ارائه می دهد. تمام استانداردهای بین المللی برای افرادی که دارای معلولیت هستند برآورده می شود.

در 20 مه سال 2016، قرارداد بین صندوق سرمایه گذاری مشترک گرجستان و بین المللی Marriot (MI) امضا شد که براساس آن هتل با نام تجاری لوکس MI، Autograph Collection معرفی خواهد شد.

افتتاح بزرگ میدان آزادی در سال 2019 میلادی است.#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
میدان آزادی میدان یک پروژه سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری آمریکا با مکان اصلی در قلب تفلیس است.

هتل 7 ستاره دارای 220 اتاق 6 طبقه مختلف با منظره ی دیدنی از تفلیس، 2 اتاق کنفرانس منحصر به فرد، اتاق جلسه برای فرمت های مختلف جلسات، دفتر کلاس A و تجاری، مرکز آبگرم و تناسب اندام و استخر بی نهایت است. این مجتمع چند منظوره دارای پارکینگ زیرزمینی است. هتل به یک پروژه سرمایه گذاری دیگر Sololaki Hills با یک تله کابین کابلی متصل می شود. میدان آزادی امکانات فراوانی برای سرگرمی، تفریحی و فعالیت های ورزشی ارائه می دهد. تمام استانداردهای بین المللی برای افرادی که دارای معلولیت هستند برآورده می شود.

در 20 مه سال 2016، قرارداد بین صندوق سرمایه گذاری مشترک گرجستان و بین المللی Marriot (MI) امضا شد که براساس آن هتل با نام تجاری لوکس MI، Autograph Collection معرفی خواهد شد.

افتتاح بزرگ میدان آزادی در سال 2019 میلادی است.#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
Anaklia Seaport georgia🇬🇪. #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🔹براساس اطلاعات پست قبلی مبنی بر سرمایه گذاری ۵ میلیاردی دلاری در گرجستان و ارائه مستندات ما در پست قبلی باید به چند نکته اشاره کرد:
طبق گفته صداوسیما جمهوری اسلامی ایران ایرانیان باید حدود یک سوم بودجه کشور گرجستان را سرمایه گذاری کرده باشند در گرجستان.
اما آمار و ارقام گویای واقعیت خواهد بود ، با یک سرچ ساده در شبکه جهانی اطلاعات(که در پست قبلی اشاره کردیم).
🔸در اینکه طرف گرجی نسبت به ایرانیان بواسطه اتفاقاتی که از سوی هموطنانمان در گرجستان روی داده محتاطانه تر و سخت تر برخورد میکنند شکی نیست. 
در این هم شکی نیست که اراده قدرت های جهان آمریکا ، اتحادیه اروپا و روسیه در این اتفاقات بی تاثیر نیست.
🔸و نادیده گرفتن اینکه ایرانیان سرمایه خوبی را وارد گرجستان کرده اند نیز نارواست.
🔸اما جهل هموطنان نسبت به قانون و سود استفاده سودجویان هموطن و نقص های قانون گرجستان برای ایرانیان باعث ایجاد اینگونه مشکلات شده است.
🔸از بُعد دیگر نیز باید این را در نظر داشت که سران جمهوری اسلامی ایران علاقه ای به خروج ارز از ایران را ندارند و با نگاهی گذرا به قوانین گمرک و بانک مرکزی میشود این را درک کرد ، که چندی پیش ورود هر میزان ارز به کشور را آزاد اعلام کردند.
🔹 امید است شرایط جمهوری اسلامی ایران بگونه ای شود که هیچ هموطنی مجبور به ترک خانواده و سرزمین خویش نشود. #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🔹براساس اطلاعات پست قبلی مبنی بر سرمایه گذاری ۵ میلیاردی دلاری در گرجستان و ارائه مستندات ما در پست قبلی باید به چند نکته اشاره کرد:
طبق گفته صداوسیما جمهوری اسلامی ایران ایرانیان باید حدود یک سوم بودجه کشور گرجستان را سرمایه گذاری کرده باشند در گرجستان.
اما آمار و ارقام گویای واقعیت خواهد بود ، با یک سرچ ساده در شبکه جهانی اطلاعات(که در پست قبلی اشاره کردیم).
🔸در اینکه طرف گرجی نسبت به ایرانیان بواسطه اتفاقاتی که از سوی هموطنانمان در گرجستان روی داده محتاطانه تر و سخت تر برخورد میکنند شکی نیست.
در این هم شکی نیست که اراده قدرت های جهان آمریکا ، اتحادیه اروپا و روسیه در این اتفاقات بی تاثیر نیست.
🔸و نادیده گرفتن اینکه ایرانیان سرمایه خوبی را وارد گرجستان کرده اند نیز نارواست.
🔸اما جهل هموطنان نسبت به قانون و سود استفاده سودجویان هموطن و نقص های قانون گرجستان برای ایرانیان باعث ایجاد اینگونه مشکلات شده است.
🔸از بُعد دیگر نیز باید این را در نظر داشت که سران جمهوری اسلامی ایران علاقه ای به خروج ارز از ایران را ندارند و با نگاهی گذرا به قوانین گمرک و بانک مرکزی میشود این را درک کرد ، که چندی پیش ورود هر میزان ارز به کشور را آزاد اعلام کردند.
🔹 امید است شرایط جمهوری اسلامی ایران بگونه ای شود که هیچ هموطنی مجبور به ترک خانواده و سرزمین خویش نشود. #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
برند:Benz
مدل:G63 AMG
سال ساخت:2018
كاركرد:21000KM
قيمت: 1ميليارد و 369 مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
برند:Benz
مدل:G63 AMG
سال ساخت:2018
كاركرد:21000KM
قيمت: 1ميليارد و 369 مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Svaneti Georgia👌🏻🇬🇪. #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
Georgia global ranking. #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
🔸پیش بینی افزایش ۱۲۰ دلاری قیمت ملک در سه ماهه اول 2019.
تورنیک ابولادزه مدیر اجرایی اتحادیه سازندگان مسکن اعلام کرد:
 در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ قیمت آپارتمان بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار در هر متر مربع رشد خواهد کرد. 
دلیل افزایش قیمت اجرای مقررات شماره ۴۱ است که از سال گذشته اجباری شده است.
هزینه ساخت و ساز بر اساس اجرای مقررات مربوط به جلوگیری و ایمنی در برابر آتش سوزی افزایش می یابد. 
علاوه بر رعایت مقررات ایمنی در برابر آتش سوزی، فرایند اعطای مجوز ساخت نیز سخت تر خواهد شد. با افزایش سخت گیری ها در اعطای مجوز ساخت، ساخت مسکن کاهش می یابد و به عبارت دیگر تقاضا بیش از عرضه خواهد بود.
ابولادزه افزود:
مجوز و پروانه ساخت از این پس بر اساس رعایت کیفیت لازم در برابر آتش سوزی اعطاخواهد شد. از این پس سازندگان ملزم به ساخت پله های فرار، سیستم های ضروری ، آسانسور اضطراری برای مواقع آتش سوزی بوده و سخت گیری های بیشتر در کیفیت ساخت اعمال خواهد شد#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
🔸پیش بینی افزایش ۱۲۰ دلاری قیمت ملک در سه ماهه اول 2019.
تورنیک ابولادزه مدیر اجرایی اتحادیه سازندگان مسکن اعلام کرد:
در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ قیمت آپارتمان بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار در هر متر مربع رشد خواهد کرد.
دلیل افزایش قیمت اجرای مقررات شماره ۴۱ است که از سال گذشته اجباری شده است.
هزینه ساخت و ساز بر اساس اجرای مقررات مربوط به جلوگیری و ایمنی در برابر آتش سوزی افزایش می یابد.
علاوه بر رعایت مقررات ایمنی در برابر آتش سوزی، فرایند اعطای مجوز ساخت نیز سخت تر خواهد شد. با افزایش سخت گیری ها در اعطای مجوز ساخت، ساخت مسکن کاهش می یابد و به عبارت دیگر تقاضا بیش از عرضه خواهد بود.
ابولادزه افزود:
مجوز و پروانه ساخت از این پس بر اساس رعایت کیفیت لازم در برابر آتش سوزی اعطاخواهد شد. از این پس سازندگان ملزم به ساخت پله های فرار، سیستم های ضروری ، آسانسور اضطراری برای مواقع آتش سوزی بوده و سخت گیری های بیشتر در کیفیت ساخت اعمال خواهد شد#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
برند:BMW
مدل:i8
سال ساخت:2014
كاركرد:17000Km
قيمت:1ميليارد و 70 مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
برند:BMW
مدل:i8
سال ساخت:2014
كاركرد:17000Km
قيمت:1ميليارد و 70 مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Ganmukhuri 5 star hotel georgia 🇬🇪. #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
🔸افتتاح هتل سه پنگوئن در باکوریانی
هتل جدید Three Penguins در کنار پیست اسکی باکوریانی افتتاح گردید. 
سرمایه گذاری: ۲ میلیون دلار
استخدام : ۲۰ نفر در فاز اول
نوع اتاقها: یک، دو، سه تخته و خانواده
کرایه هر شب : ۷۰ تا ۲۵۰ دلار 
امکانات: اتاق کنفرانس ۱۸۰ نفره، اتاق بازی بچه ها، کافه بار، رستوران گرجی و اروپایی
آگاهی از محیط : رشد درآمد گرجستان از صنعت توریسم و توجه و حمایت دولت به زیرساخت ها 
تحقیقات بازار : تعداد توریست سالانه، تعداد هتلهای در حال کار و هتلهای در حال ساخت و زمان شروع به کار 
تحلیل استراتژیک : شناسایی فرصتهای مرتبط با بخش توریسم#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
🔸افتتاح هتل سه پنگوئن در باکوریانی
هتل جدید Three Penguins در کنار پیست اسکی باکوریانی افتتاح گردید.
سرمایه گذاری: ۲ میلیون دلار
استخدام : ۲۰ نفر در فاز اول
نوع اتاقها: یک، دو، سه تخته و خانواده
کرایه هر شب : ۷۰ تا ۲۵۰ دلار
امکانات: اتاق کنفرانس ۱۸۰ نفره، اتاق بازی بچه ها، کافه بار، رستوران گرجی و اروپایی
آگاهی از محیط : رشد درآمد گرجستان از صنعت توریسم و توجه و حمایت دولت به زیرساخت ها
تحقیقات بازار : تعداد توریست سالانه، تعداد هتلهای در حال کار و هتلهای در حال ساخت و زمان شروع به کار
تحلیل استراتژیک : شناسایی فرصتهای مرتبط با بخش توریسم#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
برند:بنز
مدل:E350
سال ساخت:2014
كاركرد:49000Km
قيمت:270 مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
برند:بنز
مدل:E350
سال ساخت:2014
كاركرد:49000Km
قيمت:270 مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Vazisubani Tibilisi georgia 🇬🇪 #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
برند:بنز
مدل:S550 4Matic
سال ساخت:2016
كاركرد:80000km
قيمت:710 مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
برند:بنز
مدل:S550 4Matic
سال ساخت:2016
كاركرد:80000km
قيمت:710 مليون تومان. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Archi Saburtalo-georgia 🇬🇪#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
🔸اجباری شدن بازرسی فنی برای تمامی وسایل نقلیه از 1 ژانویه در گرجستان
🔹بازرسی فنی برای همه خودروها از اول ژانویه 2019 اجباری شد.هزینه بازرسی برای اتومبیل های سبک 60 لاری، در حالی که برای کامیون و مینی بوس ها 100 لاری می باشد. طبق اعلام وزارت اقتصاد و توسعه پایدار، بازرسی های فنی به تاریخ ثبت نام ماشین بستگی دارد. برای مثال، اگر گواهی ثبت خودرو در تاریخ 28 اکتبر2013 صادر شده باشد، تا قبل از 28 اکتبر سال 2019 وقت برای بازرسی ماشین مذکور است.بازدید از مراکز بازرسی فنی می تواند از طریق وبسایت www.pti.geانجام شود. برای اطلاعات بیشتر رانندگان می توانند با شماره تلفن 1484 تماس بگیرند.#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
🔸اجباری شدن بازرسی فنی برای تمامی وسایل نقلیه از 1 ژانویه در گرجستان
🔹بازرسی فنی برای همه خودروها از اول ژانویه 2019 اجباری شد.هزینه بازرسی برای اتومبیل های سبک 60 لاری، در حالی که برای کامیون و مینی بوس ها 100 لاری می باشد. طبق اعلام وزارت اقتصاد و توسعه پایدار، بازرسی های فنی به تاریخ ثبت نام ماشین بستگی دارد. برای مثال، اگر گواهی ثبت خودرو در تاریخ 28 اکتبر2013 صادر شده باشد، تا قبل از 28 اکتبر سال 2019 وقت برای بازرسی ماشین مذکور است.بازدید از مراکز بازرسی فنی می تواند از طریق وبسایت www.pti.geانجام شود. برای اطلاعات بیشتر رانندگان می توانند با شماره تلفن 1484 تماس بگیرند.#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
Model:Bmw 528 2012 
70000km

Price:17300$ امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Model:Bmw 528 2012
70000km

Price:17300$ امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Tibilisi Kipshidze project 🇬🇪 #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
🔸درآمد رستوران های مک دونالدز گرجستان چقدر است؟!
درآمد ناخالص رستوران های مک دونالدز گرجستان در سال ۲۰۱۷ به مبلغ ۶۳،۶۸۵،۶۸۵ لاری رسید.
این مبلغ نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد نشان می دهد.
تعداد رستوران های مک دونالدز در گرجستان ۱۴ رستوران است.
تمام این رستوران ها متعلق به شرکت T&K می باشد.#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
🔸درآمد رستوران های مک دونالدز گرجستان چقدر است؟!
درآمد ناخالص رستوران های مک دونالدز گرجستان در سال ۲۰۱۷ به مبلغ ۶۳،۶۸۵،۶۸۵ لاری رسید.
این مبلغ نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد نشان می دهد.
تعداد رستوران های مک دونالدز در گرجستان ۱۴ رستوران است.
تمام این رستوران ها متعلق به شرکت T&K می باشد.#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
model:Bmw 528 2013
60000km 
price:19500$. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
model:Bmw 528 2013
60000km
price:19500$. امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Archi tower georgia 🇬🇪 #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺اقامت اخذ شده بودن خرید ملک 
تاریخ ۲۸.۱۲.۲۰۱۸ توسط گروه فرتاک.#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
Model:Benz C300 2012 
60000Km

Price:13700$ امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Model:Benz C300 2012
60000Km

Price:13700$ امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Didube Tower-Georgia🇬🇪
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
Benz C300 2013 
46000mile

Price:17200$. گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Benz C300 2013
46000mile

Price:17200$. گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
🇬🇪دفتر آمار ملی گرجستان (Geostat) گزارش می دهد ، آمار نرخ تورم ماهانه گرجستان در ماه ژوئیه 2018 به 0.3- درصد رسیده است، در حالی که تورم سالانه از ژوئیه 2017 تا ژوئیه 2018 به 2.8 درصد رسیده است. قیمت های ماه گذشته برای مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی 1.1 درصد کاهش یافته است.

قیمت ها برای میوه و انگور (12.6- درصد) و سبزیجات (10.7- درصد) کاهش داشته است.

قیمت برای شیر، پنیر و تخم مرغ (2.7 درصد) افزایش یافته.

هزینه های مربوط به حمل و نقل در ماه جولای 1.2 درصد افزایش یافته. قیمت خدمات حمل و نقل (1.7 درصد) و استفاده از حمل و نقل شخصی (1.3 درصد) افزایش یافته است. در همین حال، قیمت زیرمجموعه ها برای خرید وسایل نقلیه (1.6درصد) کاهش یافته است.در مورد لباس و کفش، قیمت در این گروه 1.4 درصد کاهش یافته. به گفته جئوستات، به طور خاص قیمت برای کفش (2.4- درصد) و لباس (1.0- درصد) کاهش یافته است.#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪دفتر آمار ملی گرجستان (Geostat) گزارش می دهد ، آمار نرخ تورم ماهانه گرجستان در ماه ژوئیه 2018 به 0.3- درصد رسیده است، در حالی که تورم سالانه از ژوئیه 2017 تا ژوئیه 2018 به 2.8 درصد رسیده است. قیمت های ماه گذشته برای مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی 1.1 درصد کاهش یافته است.

قیمت ها برای میوه و انگور (12.6- درصد) و سبزیجات (10.7- درصد) کاهش داشته است.

قیمت برای شیر، پنیر و تخم مرغ (2.7 درصد) افزایش یافته.

هزینه های مربوط به حمل و نقل در ماه جولای 1.2 درصد افزایش یافته. قیمت خدمات حمل و نقل (1.7 درصد) و استفاده از حمل و نقل شخصی (1.3 درصد) افزایش یافته است. در همین حال، قیمت زیرمجموعه ها برای خرید وسایل نقلیه (1.6درصد) کاهش یافته است.در مورد لباس و کفش، قیمت در این گروه 1.4 درصد کاهش یافته. به گفته جئوستات، به طور خاص قیمت برای کفش (2.4- درصد) و لباس (1.0- درصد) کاهش یافته است.#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
Model:Bmw X6 3500cc 2009
120000km

Price:19500$ ‎ گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Model:Bmw X6 3500cc 2009
120000km

Price:19500$ ‎ گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Batumi view project🇬🇪 #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
‎📌📌مهمترين اقلام وارداتي گرجستان عبارتند از: ‎انواع سوخت، خودرو، ماشين آلات و قطعات آن، تجهيزات مرتبط با الکتريسيته، گندم و حبوبات، انواع لاستيک و توليدات پلاستيکي، شکر و تنقلات و شرينيجات، آهن و فولاد، مصنوعات مرتبط با چشم پزشکي و عينک، لوزام روشنايي، کاغذ و مقوا که تعرفه آنها بر اساس قانون جديد ( 2007 ) صفر است. ‎محصولات وارداتي مهم ديگر كه دولت اين کشور از طريق تعرفه واردات از آنها حمايت مي نمايد عبارت ند از: ‎انواع گوشت و مواد زايد گوشتي، انواع نوشيدني هاي الکلي، آرد، نشاسته ، جو، تنباکو، حيوانات زنده، روغن گياهي و غيره که تعرفه واردات آنها 12 درصد است. ‎با توجه به موافقتنامه تجارت آزاد بين کشورهاي مشترک المنافع ، در صورتي که اقلام مذکور از اين کشورها به گرجستان صادر گردد، تعرفه آنها نيز صفر مي شود. ‎لذا در صورتي که اين اقلام از ايران به گرجستان صادر گردد 12 درصد تعرفه واردات بر آنها تعلق خواهد گرفته اما اگر اين اقلام از يکي از کشورهاي مشترک المنافع از جمله روسيه، اوکراين و يا آذربايجان به آن کشور صادر گردد، تعرفه اي به آنها تعلق نميگيرد. ‎لازم به ذکر است که بر کليه کالاهاي وارده به گرجستان علاوه بر تعرفه گمرکي ، 18 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز دريافت ميگردد. ‎همچنين بر کالاهايي از قبيل نوشيدني هاي الکلي، الکل معمولي، بنزين اتيلدار براي مصارف خودرو، لاستيک خودرو و خاويار 5 الي 100 درصد ماليات غيرمستقيم اعمال ميگردد.
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
‎📌📌مهمترين اقلام وارداتي گرجستان عبارتند از: ‎انواع سوخت، خودرو، ماشين آلات و قطعات آن، تجهيزات مرتبط با الکتريسيته، گندم و حبوبات، انواع لاستيک و توليدات پلاستيکي، شکر و تنقلات و شرينيجات، آهن و فولاد، مصنوعات مرتبط با چشم پزشکي و عينک، لوزام روشنايي، کاغذ و مقوا که تعرفه آنها بر اساس قانون جديد ( 2007 ) صفر است. ‎محصولات وارداتي مهم ديگر كه دولت اين کشور از طريق تعرفه واردات از آنها حمايت مي نمايد عبارت ند از: ‎انواع گوشت و مواد زايد گوشتي، انواع نوشيدني هاي الکلي، آرد، نشاسته ، جو، تنباکو، حيوانات زنده، روغن گياهي و غيره که تعرفه واردات آنها 12 درصد است. ‎با توجه به موافقتنامه تجارت آزاد بين کشورهاي مشترک المنافع ، در صورتي که اقلام مذکور از اين کشورها به گرجستان صادر گردد، تعرفه آنها نيز صفر مي شود. ‎لذا در صورتي که اين اقلام از ايران به گرجستان صادر گردد 12 درصد تعرفه واردات بر آنها تعلق خواهد گرفته اما اگر اين اقلام از يکي از کشورهاي مشترک المنافع از جمله روسيه، اوکراين و يا آذربايجان به آن کشور صادر گردد، تعرفه اي به آنها تعلق نميگيرد. ‎لازم به ذکر است که بر کليه کالاهاي وارده به گرجستان علاوه بر تعرفه گمرکي ، 18 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز دريافت ميگردد. ‎همچنين بر کالاهايي از قبيل نوشيدني هاي الکلي، الکل معمولي، بنزين اتيلدار براي مصارف خودرو، لاستيک خودرو و خاويار 5 الي 100 درصد ماليات غيرمستقيم اعمال ميگردد.
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
Model:Benz E350 2010

Price:12500&

125000kmامور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Model:Benz E350 2010

Price:12500&

125000kmامور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Orbeliani Square project-georgia 🇬🇪 #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #اخذ_اقامت_گرجستان #خريد_ملك_در_گرجستان #سرمايه_گذاري #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
مالیات در گرجستان : مالیات در گرجستان انواع مختلفی دارد که به ترتیب در زیر برای شما توضیح خواهیم داد :
🇪🇺🇬🇪🇪🇺🇬🇪
۱ – مالیات بر ارزش افزوده یا VAT : مالیات بر ارزش افزوده در گرجستان برای تمام اجناس و خدمات مختلف یکسان و در حال حاضر هجده درصد است. مالیات بر ارزش افزوده معمولا بر کالاهای وارداتی به گرجستان و یا برخی از خدمات تعلق می گیرد.

۲ – مالیات بر حقوق : مالیات بر حقوق در گرجستان بیست درصد از حقوق دریافتی توسط کارمندان یا کارگرها است که به صورت ماهانه دریافت می شود و معمولا کارفرماها آن را پرداخت می کنند ولی از اصل حقوق دریافتی توسط کارمندان یا کارگرها کسر می شود.

۳ – مالیات بر اجاره : مالیات بر اجاره در گرجستان بیست درصد از اجاره پرداختی به صاحب ملک می باشد که معمولا به واحدهای تجاری تعلق می گیرد و واحدهای اجاره ای مسکونی در حال حاضر پنج درصد از اجاره ماهانه را مالیات به دولت گرجستان پرداخت می کنند.طبق قوانین جاری کشور گرجستان مالیات بر اجاره بایستی توسط صاحب ملک پرداخت شود ولی به دلیل اینکه معمولا کسی آن را نمی پذیرد ، بنابراین در اغلب موارد مستاجر بایستی این مالیات را بپردازد.

۴ – مالیات بر درآمد : مالیات بر درآمد در گرجستان در حقیقت بیست درصد از کل سود شما در طول یکسال می باشد که معمولا صاحب شرکت در گرجستان بوسیله حسابرسی که در طول سال انجام می شود بایستی آن را پرداخت کند.

نکته بسیار مهم : با توجه به اینکه کشور گرجستان فاقد نفت ، گاز و منابع طبیعی سرشار است لذا بودجه سالانه دولت این کشور معمولا بر اساس مالیات های دریافتی از مردم و صاحبان مشاغل بسته می شود و فرار مالیاتی در گرجستان جرم تلقی شده و می تواند حبس به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر قصد جدی و یا پول کافی برای راه اندازی تجارتی را ندارید از ثبت شرکت در گرجستان خودداری کنید زیرا نگهداری یک شرکت در گرجستان به مراتب هزینه بالاتری نسبت به ثبت شرکت دارد. راه های متفاوت زیادی برای دریافت کارت اقامت گرجستان وجود دارد و فقط لازمه دریافت کارت اقامت ، ثبت شرکت در گرجستان نیست. #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #اخذ_اقامت_گرجستان #خريد_ملك_در_گرجستان #سرمايه_گذاري #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
مالیات در گرجستان : مالیات در گرجستان انواع مختلفی دارد که به ترتیب در زیر برای شما توضیح خواهیم داد :
🇪🇺🇬🇪🇪🇺🇬🇪
۱ – مالیات بر ارزش افزوده یا VAT : مالیات بر ارزش افزوده در گرجستان برای تمام اجناس و خدمات مختلف یکسان و در حال حاضر هجده درصد است. مالیات بر ارزش افزوده معمولا بر کالاهای وارداتی به گرجستان و یا برخی از خدمات تعلق می گیرد.

۲ – مالیات بر حقوق : مالیات بر حقوق در گرجستان بیست درصد از حقوق دریافتی توسط کارمندان یا کارگرها است که به صورت ماهانه دریافت می شود و معمولا کارفرماها آن را پرداخت می کنند ولی از اصل حقوق دریافتی توسط کارمندان یا کارگرها کسر می شود.

۳ – مالیات بر اجاره : مالیات بر اجاره در گرجستان بیست درصد از اجاره پرداختی به صاحب ملک می باشد که معمولا به واحدهای تجاری تعلق می گیرد و واحدهای اجاره ای مسکونی در حال حاضر پنج درصد از اجاره ماهانه را مالیات به دولت گرجستان پرداخت می کنند.طبق قوانین جاری کشور گرجستان مالیات بر اجاره بایستی توسط صاحب ملک پرداخت شود ولی به دلیل اینکه معمولا کسی آن را نمی پذیرد ، بنابراین در اغلب موارد مستاجر بایستی این مالیات را بپردازد.

۴ – مالیات بر درآمد : مالیات بر درآمد در گرجستان در حقیقت بیست درصد از کل سود شما در طول یکسال می باشد که معمولا صاحب شرکت در گرجستان بوسیله حسابرسی که در طول سال انجام می شود بایستی آن را پرداخت کند.

نکته بسیار مهم : با توجه به اینکه کشور گرجستان فاقد نفت ، گاز و منابع طبیعی سرشار است لذا بودجه سالانه دولت این کشور معمولا بر اساس مالیات های دریافتی از مردم و صاحبان مشاغل بسته می شود و فرار مالیاتی در گرجستان جرم تلقی شده و می تواند حبس به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر قصد جدی و یا پول کافی برای راه اندازی تجارتی را ندارید از ثبت شرکت در گرجستان خودداری کنید زیرا نگهداری یک شرکت در گرجستان به مراتب هزینه بالاتری نسبت به ثبت شرکت دارد. راه های متفاوت زیادی برای دریافت کارت اقامت گرجستان وجود دارد و فقط لازمه دریافت کارت اقامت ، ثبت شرکت در گرجستان نیست. #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #اخذ_اقامت_گرجستان #خريد_ملك_در_گرجستان #سرمايه_گذاري #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
‏Model:Bmw x3 2008
‏⠀⠀
‏Price: 8500$
‏⠀⠀
‏126000KM
‏⠀⠀ امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
‏Model:Bmw x3 2008
‏⠀⠀
‏Price: 8500$
‏⠀⠀
‏126000KM
‏⠀⠀ امور گذر موقت خودرو توسط #گروه_فرتاك انجام ميپذيرد براى اطلاعات بيشتر به دايركت پيج مراجعه كنيد.🙏🏻 #گذر_موقت #خودرو #گرجستان
Axis towers 🇬🇪. #گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
ساخت هتل 5 ستاره مریوت در آباستومانی گرجستان 🔹هتل پنج ستاره اتوگراف کالکشن (Autograph Collection)، که توسط مجموعه هتل های مریوت (Marriott) ساخته شده است، در منطقه گردشگری آباستومانی، شهر کوچک در منطقه سامتسخه-جاواختی گرجستان که معروف به حمام گرم گوگرد و آسمان روشن است،ساخته شده.کل سرمایه گذاری در این پروژه 30 میلیون دلار است.هتل در سال 2020 افتتاح خواهد شد#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
ساخت هتل 5 ستاره مریوت در آباستومانی گرجستان 🔹هتل پنج ستاره اتوگراف کالکشن (Autograph Collection)، که توسط مجموعه هتل های مریوت (Marriott) ساخته شده است، در منطقه گردشگری آباستومانی، شهر کوچک در منطقه سامتسخه-جاواختی گرجستان که معروف به حمام گرم گوگرد و آسمان روشن است،ساخته شده.کل سرمایه گذاری در این پروژه 30 میلیون دلار است.هتل در سال 2020 افتتاح خواهد شد#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
✅بانک جهانی رتبه‌بندی سهولت کسب وکار درکشورها را به‌روز کرد؛ 
گرجستان در جایگاه ششم قرار گرفت
بانک جهانی رتبه‌بندی کشورها در گزارش سهولت کسب‌وکار را به‌روز و مساعدترین سرزمینها برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی را معرفی کرد. 
این گزارش، وضعیت «سهولت کسب‌وکار» 190 کشور در 11 حوزه قوانین مربوط به کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته است. البته در محاسبه نمره کل «سهولت کسب‌وکار» کشورها تنها از 10 شاخص ابتدایی استفاده شده است. این یازده شاخص عبارتند از:‌ «شروع کسب‌وکار»، «دریافت‌ مجوزهای ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل‌وفصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار».
گرجستان در این رتبه بندی در جایگاه ششم قرار گرفته است که بالاترین رتبه در میان کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی می باشد. كه اين موضوع منجر به قدرتمند شدن اقتصاد گرجستان مي شود.‎#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #اخذ_اقامت_گرجستان #خريد_ملك_در_گرجستان #سرمايه_گذاري #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
✅بانک جهانی رتبه‌بندی سهولت کسب وکار درکشورها را به‌روز کرد؛
گرجستان در جایگاه ششم قرار گرفت
بانک جهانی رتبه‌بندی کشورها در گزارش سهولت کسب‌وکار را به‌روز و مساعدترین سرزمینها برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی را معرفی کرد.
این گزارش، وضعیت «سهولت کسب‌وکار» 190 کشور در 11 حوزه قوانین مربوط به کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته است. البته در محاسبه نمره کل «سهولت کسب‌وکار» کشورها تنها از 10 شاخص ابتدایی استفاده شده است. این یازده شاخص عبارتند از:‌ «شروع کسب‌وکار»، «دریافت‌ مجوزهای ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل‌وفصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار».
گرجستان در این رتبه بندی در جایگاه ششم قرار گرفته است که بالاترین رتبه در میان کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی می باشد. كه اين موضوع منجر به قدرتمند شدن اقتصاد گرجستان مي شود.‎#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #اخذ_اقامت_گرجستان #خريد_ملك_در_گرجستان #سرمايه_گذاري #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
Alliance Highline Project 🇬🇪.#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
✅ مزیت های تجارت در گرجستان

1.قوانین راحت تجارت در گرجستان از جمله قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی و قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ( به صورتی که اگر طرحی به دولت اعلام شود که حداقل در ده هکتار زمین و ارزش سرمایه گذاری بیش از دو میلیون دلار باشد ، دولت آن منطقه را به عنوان منطقه آزاد تجاری معرفی خواهد کرد ) و... 2.حق مالکیت صد در صد اتباع خارجی

3. عضوWTO از سال 2000

4. برقراری سیستمGSP ( Generalized System of Preferences) با کشورهای آمریکا ، کانادا ، سوئیس ، ژاپن و نروژ ( برای کالاهای صادراتی گرجستان به کشورهای فوق ، حداقل تعرفه گمرکی منظور خواهد شد(

5. GSP با کشورهای اتحادیه اروپا ( اجازه می دهد گرجستان 7200 نوع تولیدات خود را به کشورهای اتحادیه اروپا با معافیت گمرکی صادر کند). 6.رژیم تجارت آزاد با کشورهای مشترک المنافع و ترکیه ( از اول نوامبر 2008(

7.عدم دریافت هیچگونه مالیات ارزش افزوده از صادرات.

8.عدم دریافت هیچ گونه تعرفه گمرکی بر روی صادرات و صادرات مجدد.

9.انجام ثبت شرکت در مدت یک الی سه روز و به سهولت.

10. برخورداری از سیستم نوین گمرکی ؛ بعد از تکمیل مدارک و فرم ها از طریق اینترنت توسط صاحب کالا ، کلیه امور گمرکی به مدت 10 الی 20 دقیقه صورت می پذیرد . در صورت عدم سوء سابقه ، احتیاج به حضور ماشین و صاحب کالا در گمرک نیست.

11. برقراری سیستم FTA(free trade area) با کشورهای بلاروس، اوکراین، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، مولداوی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه.

12. برقراری سیستم DCFTA(Deep and Comprehensive Free Trade Area)با کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس موافقتنامه منعقده در 27 ژوئن سال 2014.‎#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #اخذ_اقامت_گرجستان #خريد_ملك_در_گرجستان #سرمايه_گذاري #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇪🇺🇬🇪🇪🇺
✅ مزیت های تجارت در گرجستان

1.قوانین راحت تجارت در گرجستان از جمله قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی و قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ( به صورتی که اگر طرحی به دولت اعلام شود که حداقل در ده هکتار زمین و ارزش سرمایه گذاری بیش از دو میلیون دلار باشد ، دولت آن منطقه را به عنوان منطقه آزاد تجاری معرفی خواهد کرد ) و... 2.حق مالکیت صد در صد اتباع خارجی

3. عضوWTO از سال 2000

4. برقراری سیستمGSP ( Generalized System of Preferences) با کشورهای آمریکا ، کانادا ، سوئیس ، ژاپن و نروژ ( برای کالاهای صادراتی گرجستان به کشورهای فوق ، حداقل تعرفه گمرکی منظور خواهد شد(

5. GSP با کشورهای اتحادیه اروپا ( اجازه می دهد گرجستان 7200 نوع تولیدات خود را به کشورهای اتحادیه اروپا با معافیت گمرکی صادر کند). 6.رژیم تجارت آزاد با کشورهای مشترک المنافع و ترکیه ( از اول نوامبر 2008(

7.عدم دریافت هیچگونه مالیات ارزش افزوده از صادرات.

8.عدم دریافت هیچ گونه تعرفه گمرکی بر روی صادرات و صادرات مجدد.

9.انجام ثبت شرکت در مدت یک الی سه روز و به سهولت.

10. برخورداری از سیستم نوین گمرکی ؛ بعد از تکمیل مدارک و فرم ها از طریق اینترنت توسط صاحب کالا ، کلیه امور گمرکی به مدت 10 الی 20 دقیقه صورت می پذیرد . در صورت عدم سوء سابقه ، احتیاج به حضور ماشین و صاحب کالا در گمرک نیست.

11. برقراری سیستم FTA(free trade area) با کشورهای بلاروس، اوکراین، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، مولداوی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه.

12. برقراری سیستم DCFTA(Deep and Comprehensive Free Trade Area)با کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس موافقتنامه منعقده در 27 ژوئن سال 2014.‎#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #اخذ_اقامت_گرجستان #خريد_ملك_در_گرجستان #سرمايه_گذاري #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
تعطیلات رسمی کشور گرجستان در سال 2019 میلادی🇬🇪‎#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #اخذ_اقامت_گرجستان #خريد_ملك_در_گرجستان #سرمايه_گذاري #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia
🇬🇪🇬🇪. ‎#گروه_فرتاك ‎#گرجستان #تفليس #باتومى #اقامت #اقامت_دائم #آرامش #زندگى #اخذ_اقامت_گرجستان #خريد_ملك_در_گرجستان #سرمايه_گذاري #luxurylifestyle #georgia #tibilisi #georgian #traveler #georgiantraveler #tourist #georgianhouse #georgianfood #georgiandesigners #georgians #georgia🇬🇪 #georgiatrip #georgianrestaurant #travelphotography #travelling #travelers #travelgeorgia

Xfeed - это обозреватель фото и видео из Инстаграма.